Wij openen langzaam weer onze deuren!

De kinderen kunnen als eersten naar binnen.

De komende twee weken gaat de BoTu-speeltuin open op de woensdag en zaterdag.
Daarna zijn we zelfs 3x per week open!

Kijk op de jeugdpagina voor alle details!
Speeltuin Rösener Manzstraat
Informatie over heropening m.b.t. Covid-19Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met speeltuincoördinator
Marc Eijking, of met Corona-coördinator Liesa de Bruin (06-30864791).Geplande activiteiten